top of page

- Professionals and Adults during this workshop will make classical Karagöz Tasvirs from calf leather via using traditioan carving equipments under the supervision of our experienced Karagöz artists. The process of cleaning up the leather, preparing the template of the tasvir, rusting phase, transferring the template onto the leather, carving the figure with traditional knives called “Nevregan”, painting them with natural dyes, making the contours with the ink will be taught to the attendants via an application. Tasvir making equipments will be provided by us.

- Profesyoneller ve yetişkinler bu atölye süresince uzman tasvir sanatçılarının gözetiminde geleneksel Karagöz yapım ekipmanları kullanarak dana derisinden bir tasvir yapımını gerçekleştireceklerdir. Bu süreç dahilinde, derinin tavlanmasından, tasvir kalıbının hazırlanmasına, zımparalama işleminden, kalııbın deri üzerine aktarılmasına, "Nevregan" adı verilen geleneksel tasvir bıçakları ile oygularının gerçekleştirilmesine, doğal boyalar ile tasvirin boyanmasına ve tasvirin kontürlenmesine kadar tüm süreçler katılmcılara uygulamalı olarak aktarılacaktır. Tasvir yapım ekipmanları tarafımızdan sağlanacakır.

bottom of page